Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Κάλυψη Τύπος

Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά,κείμενα από αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αναπαραχθεί χωρις χρέωση υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται αναγνώριση στο www.odysseus-unbound.org και (για υλικό τρίτων) στην αρχική πηγή. Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να αναπαραχθούν υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν τη λεζάντα © Robert Bittlestone εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι μπορούν επίσης να κάνουν κλικ εδώ για τη σελίδα Πόρων Τύπου που περιέχει εικόνες ποιότητας εκτύπωσης και (κατα καιρούς)υλικό με εμπάργκο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό θα χρειαστείτε Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης: παρακαλούμε να στείλετε email στην Anne Rouse με τα στοιχεία σας για επικοινωνία και τη συμφωνία σας για το εμπαργκο.

Για δελτία Τύπου κάντε κλικ στα εικονίδια (ενημερώνονται συνεχώς)

Google Blogs Google Image Search Google NewsGoogle Google Blogs

March 10 2012

Odysseus Lies here?

The New York Times

The New York Times Sunday Review March 10, 2012

The Op-Ed columnist Nicholas D. Kristof sets sail for the Greek island of Cephalonia, in search of ancient Ithaca and traces of Homer’s hero, Odysseus. By Nikolia Apostolou.

“A British businessman, Robert Bittlestone, working in his spare time, thinks he has solved this mystery — and his solution is so ingenious, and fits the geography so well, that it has been embraced by many of the world’s top experts.”

Read the full text of the article and watch the accompanying video