Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Αρχείο νέων 2010

Click on the headline to read the full article.

Dec 4 2010

Coring for Ithaca: Geoscientist article describes drilling progress

Oct 7 2010

New book from Odysseus Unbound author

Oct 01 2010

Major new geological research phase of drilling and coring in Kefalonia

Mar 04 2010

Locating Ithaca: Research Priorities for 2010