Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Αρχείο νέων 2009

Click on the headline to read the full article.

Jul 10 2009

Greek translation of latest Geoscientist article

Jul 1 2009

Relocating Odysseus' homeland - John Underhill, Nature Geoscience July 2009

Mar 31 2009

Geophysics in the Search for Homer’s Ithaca

Jan 12 2009

How far was Eumaios’ Pigfarm from Odysseus’ Palace?