Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Νέα

Dec 9 2005

Global Mapper technology confirms Homer’s description of ancient Ithaca as 'low-lying'

 

Latest version of software package calculates average elevation above sea level of Paliki vs. Ithaki

 

Click here for full size screenshots and instructions