Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Νέα

Nov 28 2005

NASA’s ‘World Wind’ Planetary Visualisation software pinpoints proposed site of ancient Ithaca

NASA's free 'World Wind' software can be downloaded to track the discovery. Fly around ancient Ithaca on your PC.

 

Click here for full size screenshots and instructions