Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Νέα

Sep 12 2005

NASA

Countdown to the solution of the mystery of Odysseus’ island which has baffled scholars for over 2,000 years

A Press statement was issued today confirming arrangements for the Press conference in London on September 29 at which the details of the discovery will be announced. To read the statement click here.