Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Νέα

Aug 25 2005

NASA

NASA announces role of 'World Wind' in the Search for Homer’s Ithaca:

"NASA's extraordinary 'World Wind' technology has made it possible for us to fly around ancient Ithaca as if we were hovering over it in a helicopter."

worldwind.arc.nasa.gov