Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Νέα

Jul 21 2005

Global Mapper

Global Mapper provides Odysseus Unbound team with DEM support:

"Global Mapper's powerful satellite image visualisation tools and support for Digital Elevation Models enabled us to answer an age-old clue in the Odyssey about low-lying vs. mountainous terrain."

www.globalmapper.com