Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Lixouri Conference, Oct 21 2005

Float over the images for names: click on them for full size photographs

New Theatre, Lixouri, Kefallinia

Robert Bittlestone outside Solomons Bookshop, Lixouri Vassilios Rouhotas, Mayor of Paliki

Addressing the conference:

After the conference (left to right):