Οδυσσέας Λυόμενος - Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης

Heffers Reception, Cambridge, Oct 4 2005

Float over the images for names: click on them for full size photographs

Window display James Diggle and an undergraduate classicist Robert Bittlestone James Diggle and Robert Bittlestone